Maggie De Block zoekt pilootprojecten “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf”

2015-07-24 – NL – Maggie De Block zoekt pilootprojecten ‘bevallen met verkort ziekenhuisverblijf’
2015-07-24 – FR – Maggie De Block recherche des projets pilotes ‘accoucher avec séjour hospitalier écourté’

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.