Archieven van de maand december, 2015

Het Laatste Nieuws, De Block versoepelt erkenning huisartsen

woensdag 23 december 2015

Om te vermijden dat 4.000 tot 5.000 huisartsen zonder eigen praktijk eind 2016 hun erkenning verliezen, heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block de erkenningsvoorwaarden minder strikt gemaakt. Het gaat hierbij om arbeidsgeneesheren of (school)artsen die in een centrum voor familiale planning of bij Kind & Gezin werken. In de toekomst zal nog als enige algemene […]

B., Het Belang van Limburg, Artsen-ziekenfondsen: akkoord over tarieven

woensdag 23 december 2015

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block is daar blij mee. Eerst en vooral: er komt geen verhoging van het remgeld. En er komt een inperking van de supplementen in eenpersoonskamers. Verder is afgesproken dat er meer geld zal gaan naar de behandeling en begeleiding van chronisch zieken. Pag. 10

SV, De Morgen, Geen sancties voor langdurig zieken

woensdag 23 december 2015

Wie langdurig ziek is, moet geen sancties vrezen. Dat heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) bekendgemaakt. De regering heeft het advies van de Groep van Tien over het re-integratietraject voor langdurig zieken aanvaard. “We benaderen de zaak positief en willen via individuele begeleiding langdurig zieken die nog werk kunnen […]

Abbeloos JF., De Standaard, Regering vijlt sociaal akkoord langdurig zieken bij

woensdag 23 december 2015

De sociale partners mogen mee nadenken over de responsabilisering van arbeidsongeschikten. De sanctie van 10 procent mag dan wel van de baan zijn, maar Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) zullen tegen de zomer opnieuw met de sociale partners bekijken hoe werknemers én werkgevers gemotiveerd kunnen worden om van zo […]

Maggie De Block en firma Alexion bereiken oplossing rond weesgeneesmiddel Soliris®

woensdag 23 december 2015

2015-12-23 – NL – Maggie De Block en firma Alexion bereiken oplossing rond weesgeneesmiddel Soliris® 2015-12-23 – FR – La Ministre Maggie De Block et la firme Alexion- une solution pour le médicament orphelin Soliris

Re-integratietraject aanvaard

dinsdag 22 december 2015

2015-12-22 – NL – Re-integratietraject aanvaard 2015-12-22 – FR – Trajet de réintégration approuvé

Medicomut sluit akkoord voor twee jaar: positief voor patiënten en artsen

dinsdag 22 december 2015

2015-12-22 – NL – Medicomut sluit akkoord voor twee jaar 2015-12-22 – FR – Accord médico-mut conclu pour deux ans

Vermeiren S., De Morgen, Langdurig zieken worden ‘duurder’ dan werklozen

maandag 21 december 2015

Terwijl er van ons belastinggeld 5,7 miljard euro naar werkloosheidsuitkeringen ging, was er 6,4 miljard euro nodig voor langdurig zieken. En die kloof zal alleen maar groter worden: tegen 2018 zullen langdurig zieken onze maatschappij 7,8 miljard euro kosten. “Problematisch”, zegt Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Want die meerkost in één legislatuur […]

Metro, Ziekteverzuim nooit eerder zo hoog

maandag 21 december 2015

Zieke werknemers kostten de overheid dit jaar voor het eerst meer dan werklozen. In 2015 steeg de factuur voor arbeidsongeschikten naar 6,4 miljard euro, terwijl die voor werkloosheidsuitkeringen daalde naar 5,7 miljard euro. Deze verschuiving is volgens federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) vooral toe te schrijven aan het snel groeiende leger […]

DCG & RI, De Tijd, De noodkreet van uw zieke collega

zaterdag 19 december 2015

Ons land kampt met een snel groeiend leger werknemers die uitvallen door rugklachten, burn-outs of andere ziekten. Dit jaar gaat voor het eerst meer belasting- geld naar zieke werknemers dan naar werklozen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD): ‘1,8 miljard euro meerkosten in één legislatuur is problematisch. En mochten de zieken er dan […]