De Poot D., De Apotheker, “ De tijd is nu rijp voor continu gestructureerd overleg”

“We zien dat we de duidelijke beleidsvisie hebben van Maggie De Block en even duidelijke beslissingen van de regionale ministers.”
“Mooi voorbeeld daarvan is het plan om pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronische zieken te organiseren, net zoals het actieplan e-gezondheid. Dat wordt weliswaar aangestuurd door Maggie De Block, maar wel geconcretiseerd door en in overleg met de deelstaten.”
Pag. 6

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.