Bert Lauwers, Trends, Er waait een frisse wind door Pfizer

Interview met topman Karel Van De Sompel

Houdt u uw hart vast voor nieuwe besparingen in de gezondheidszorg?
“Als die er moeten komen, zal elke speler in de gezondheidszorg moeten bijdragen. Wat mij vertrouwen geeft, is dat onze sector samen met minister Maggie De Block voor het eerst een pact heeft afgesloten dat een zekere voorspelbaarheid geeft.Is daarmee alles gegarandeerd? Neen. Maar het zal ons in een comfortabeler positie plaatsen.
Pag. 46

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.