De Poot D., De Apotheker, Nieuwe geneesmiddelen veel sneller op de markt

Van bij het begin heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block een aantal statements gemaakt. Een daarvan was dat geneesmiddelen die alle klinische tests hebben overleefd en die zijn goedgekeurd, veel sneller terugbetaalbaar moeten zijn.
Als de overheid beslist dat een geneesmiddel terugbetaald wordt, dan duurt het nu minstens 60 dagen (en vaak veel meer) vooraleer die beslissing in werking kan treden.
De minister wil echter dat de inwerkingtreding veel sneller kan gebeuren, zo snel mogelijk nadat de ministeriële beslissing is doorgegeven aan de betrokken aanvrager.
Pag. 1

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.