Bernard Han, Knack, Knelpuntberoep huisarts

Vlamingen en Franstaligen staan lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over het aantal afstuderende artsen.
Vlaamse universiteiten hanteren al jaren een toelatingsproef om het aantal geneeskundestudenten te beperken. De PS wil daar in Brussel en Wallonië om ideologische redenen niet aan.
Doordat beperkende maatregelen ontbreken, dreigen straks veel Franstalige studenten geneeskunde af te studeren die hun vak nooit zullen mogen uitoefenen, omdat ze in principe geen recht hebben op het daartoe benodigde Riziv-nummer. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) beloofde een gebaar te zullen maken, maar wel op voorwaarde dat er aan Franstalige universiteiten een effectief selectiemechanisme zou komen.
Pag. 15

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.