De financiering van de sociale zekerheid hervormd: eenvoudiger en evenwichtsdotatie onder voorwaarden

2016-10-28-nl-de-financiering-van-de-sociale-zekerheid-hervormd_eenvoudiger-en-evenwichtsdotatie-onder-voorwaarden

2016-10-28-fr-reforme-du-financement-de-la-securite-sociale-plus-simple-et-dotation-dequilibre-sous-conditions

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.