De Apotheker, Het beroep

“Wie onveranderd als een dinosaurus wil blijven werken, is gedoemd om uit te sterven”, stelde minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block een paar weken geleden nog. Het zorgsysteem verandert en dus ook de taken van de apotheker. Hij moet bereid zijn te gaan werken in een geïntegreerd model met meer efficiëntie, verantwoordelijkheid en samenwerking tussen de verschillende zorgactoren.
Pag. 4

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.