Metro, Aantal langdurig zieken bereikt nieuwe recordhoogte

Eind vorig jaar zaten in ons land zo’n 392.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis, een record. De prijs van de uitkering die ze uitbetaald krijgen is gestegen tot boven de 5 miljard euro. Die hoge kost is een van de grootste problemen van onze sociale zekerheid. Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ziet het probleem. «We moeten blijven inzetten op de re-integratie van langdurig zieken op het werk», stelt ze.
Pag. 6

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.