De Morgen, Ook Franstalige artsen krijgen ingangsexamen

Een nieuwe regeling moet een einde maken aan de jarenlange discussie over het aantal artsen dat er elk jaar mag bijkomen in ons land en de verdeling ervan tussen Vlaanderen en Franstalig België.
Volgens de regeling die minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu uitwerkte, zal er in 2024, wanneer de studenten die volgend jaar aan de artsenopleiding beginnen afstuderen, een algemeen quotum komen voor het hele land. Het overtal aan Franstalige artsen ligt op meer dan 1.500 artsen.
Pag. 4

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.