De Standaard, Oplossing voor artsenquota gevonden

De federale ministerraad heeft vrijdag een nieuwe regeling goedgekeurd die een einde moet maken aan de jarenlange discussie over het aantal artsen dat er elk jaar mag bijkomen in ons land en de verdeling ervan tussen Vlaanderen en Franstalig België.
Volgens de regeling die minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu uitwerkte, zal er een algemeen quotum komen voor het hele land in 2024, wanneer de studenten afstuderen die volgend jaar aan de artsenopleiding beginnen. Een bij wet vastgelegde formule op basis van de bevolkingsaantallen zal dan de verdeling geven tussen het aantal Vlaamse en Franstalige artsen.
Pag. 17

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.