De Tijd, IT-bedrijf wil patiëntendata doorverkopen

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer en minister van Volksgezondheid Maggie De Block, beiden Open VLD, kanten zich ertegen dat gegevens van patiënten gecommercialiseerd worden.
Pag. 8

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.