Vincent Claes, Healtcare Magazine, “Crisissen bieden ook kansen…”

Interview met professor Jean-Bernard Gillet, medisch directeur van het Brusselse UVC Brugmann.
Netwerk: tijd om te kiezen
Heeft u uw partners al gevonden waarmee u uw locoregionaal ziekenhuisnetwerk wil oprichten?
Op dit ogenblik sluit ik niets uit. De dynamiek van de hervorming van het ziekenhuislandschap die Maggie De Block op gang bracht, berust op fundamenten die ruim worden gedeeld.
De ambitie is dat de vier ziekenhuizen van de stad Brussel en Erasmus tot een akkoord komen. Maar dat betekent niet dat we de deur sluiten voor andere partners zoals de Iris Ziekenhuizen Zuid of de VUB.
Pag. 4

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.