Mobiele gezondheidstoepassingen: patiënt voelt zich beter ondersteund en nauwer betrokken

2017-11-06 – NL – Mobiele gezondheidstoepassingen_patiënt voelt zich beter ondersteund en nauwer betrokken

2017-11-06 – FR – Applications de santé mobile_le patient se sent mieux soutenu et plus impliqué

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.