JVH, De Morgen, De Block wil drugsgebruik gevangenissen aanpakken

Volgens De Block is het drugs- en medicatiegebruik in gevangenissen te hoog en “is het aanbod op het vlak van geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en drughulpverlening in het bijzonder ontoereikend”. De Block wil samen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een plan van aanpak ontwikkelen om de gezondheidszorg voor gedetineerden op te krikken.
De Block heeft de pas opgerichte Algemene Cel Drugsbeleid gevraagd om een onderzoek te voeren naar de beste praktijken op lokaal niveau. De resultaten worden verwacht tegen de zomer van 2018.
Pag. 5

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.