De Tijd, Ziekenfondsen: ‘Wijkgezondheidscentra goedkoper voor even goede zorg’

In tegenstelling tot bij een gewone arts betaalt wie zo’n centrum opzoekt geen remgeld.
Er zijn vermoedens dat sommige centra te kwistig omspringen met overheidsgeld. De Block ziet in de studie van de ziekenfondsen vooral een bevestiging van de nood aan zo’n audit. ‘Onder het globale beeld dat wordt geschetst, zitten immers grote verschillen’, zegt ze.
Pag. 8, Jasper D’Hoore

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.