Archieven van de maand december, 2017

Het Nieuwsblad, Samenwerking met Sint-Niklaas levert Lokeren nieuw ziekenhuis op

zaterdag 16 december 2017

“Met 170 bedden is AZ Lokeren samen met het ziekenhuis van Deinze het kleinste ziekenhuis van de provincie. Door ons structureel te verankeren met AZ Nikolaas krijgen we nu een groep van 980 ziekenhuisbedden”, vertellen voorzitter Luc De Block en algemeen directeur Dirk Van Vaerenberg van AZ Lokeren. “Op die manier zijn we klaar om […]

Artsenkrant, Wet kwaliteit zorgpraktijk

vrijdag 15 december 2017

De Block: “Dezelfde kwaliteit moet gelden ongeacht of verstrekkingen in het ziekenhuis of extramuraal gebeuren. Grensoverschrijdende zorg dient thuis even goed te zijn als in het ziekenhuis.” Nieuw is dus dat een wettelijk kader gecreëerd wordt voor kwaliteitsvolle zorg. Daaraan zijn accreditering en inspecties verbonden. […] De Block: “De federale commissie voor kwaliteit in de […]

Artsenkrant, Orde!

vrijdag 15 december 2017

Maggie De Block bereidt een hervorming van de Orde der artsen voor. Dat is een primeur. Toch in de zin dat het de eerste keer is dat de uitvoerende macht, een minister in functie, zijn tanden zet in de taaie oude tante. […] Zeker is dat dit wetsontwerp elementen bevat die we enkel kunnen toejuichen. […]

Het Belang van Limburg, 125.000 euro om druggebruik in gevangenis van Hasselt te stoppen

woensdag 13 december 2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld, foto) maakt 125.000 euro vrij om het druggebruik in de gevangenis van Hasselt een halt toe te roepen. […] Er is momenteel een drugvrije afdeling in Hasselt waar 25 gedetineerden verblijven. Die afdeling kan positieve resultaten voorleggen, maar is te klein […] Om meer mensen de kans […]

De Tijd, ‘Telemonitoring kan veel miserie en geld besparen’

dinsdag 12 december 2017

‘Ik heb in acht jaar tijd het aantal patiënten met chronisch hartfalen zien verdubbelen’, zegt hartspecialist Paul Dendale (UHasselt en Jessa Ziekenhuis). “[…] We houden die mensen langer in leven, maar met een beschadigd hart. Dat creëert een grote groep chronische patiënten en veel kosten. De kosten van hartfalen zijn van dezelfde orde als die […]

Het Belang van Limburg, Goedkoper bellen naar apotheek van wacht

zondag 10 december 2017

Vanaf maandag krijgt de wachtdienst van de Limburgse apothekers een nieuw telefoonnummer. […] De apothekers komen hiermee tegemoet aan een vraag van minister De Block. Het betalende 0903-nummer was namelijk veel te duur en voor sommige mensen onbereikbaar omdat hun toestel die nummers blokkeert. Pag. 31, Guy Thuwis

Het Laatste Nieuws, Vlaamse huisartsen werken harder dan hun Waalse collega’s.

vrijdag 8 december 2017

Dat is simpelweg omdat ze met minder zijn en meer patiënten hebben. Volgens cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft een dokter bij ons gemiddeld 915 patiënten, zijn collega in het zuiden 812. Dat er pas sinds dit jaar een toelatingsproef geneeskunde wordt georganiseerd aan de universiteiten in Wallonië, verklaart waarom […]

De Tijd, CD&V en Open VLD voeren eindstrijd over onbelast bijverdienen

vrijdag 8 december 2017

Open VLD weigert evenwel fundamentele aanpassingen. ‘We gaan het kind niet met het badwater weggooien. Pacta sunt servanda. Het is essentieel dat mensen gemakkelijk legaal kunnen bijverdienen’, verklaarde Open VLD-minister van Sociale Zaken Maggie De Block voor de camera’s van het VRT-programma Villa Politica. Open VLD betreurt dat Peeters ‘zijn kar heft gedraaid onder druk […]

De Tijd, Ziekenfondsen: ‘Wijkgezondheidscentra goedkoper voor even goede zorg’

vrijdag 8 december 2017

In tegenstelling tot bij een gewone arts betaalt wie zo’n centrum opzoekt geen remgeld. Er zijn vermoedens dat sommige centra te kwistig omspringen met overheidsgeld. De Block ziet in de studie van de ziekenfondsen vooral een bevestiging van de nood aan zo’n audit. ‘Onder het globale beeld dat wordt geschetst, zitten immers grote verschillen’, zegt […]

De Morgen, Maggie De Block streng voor ziekenhuizen

vrijdag 8 december 2017

“De ziekenhuizen zijn de tak aan het afzagen waar ze zelf op zitten”, waarschuwt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) naar aanleiding van nieuwe cijfers over de toename van de ereloonsupplementen. Voor De Block zijn de grenzen bereikt. “De mensen pikken dit niet meer”, stelde ze in de Kamer. Pag. 9, DBA