340 miljoen euro extra naar werknemers in private gezondheidszorg

Geplaatst op 22 december, 2017 om 10:00

Maggie De Block investeert als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in zorgende handen. En dat is nodig. In de periode 2017-2020 vloeit er via een reeks maatregelen niet minder dan 340 miljoen euro extra naar de bijna 130.000 personeelsleden die werken in private federale gezondheidsinstellingen

Op 25 oktober 2017 bereikten de vakbonden, de werkgevers en de federale regering een sociaal akkoord voor de publieke en private federale gezondheidszorginstellingen. Op dinsdag 12 december werd dit akkoord in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gegoten voor het personeel van de private instellingen.

Het gaat om 128.927 arbeidsplaatsen in de private ziekenhuizen, thuisverpleging, het Rode Kruis en de wijkgezondheidscentra. Denk bijv. aan verpleegkundigen, schoonmaakpersoneel, dokters, onthaalmedewerkers… Samen zijn die goed voor 95.500 voltijdse equivalenten.

Loon naar werken

Belangrijk is dat er een nieuwe functieclassificatie komt, die veel meer rekening houdt met de uitgeoefende functie en minder met het diploma. Daardoor zullen werknemers meer verdienen aan het begin van hun loopbaan. De invoer van dit nieuwe systeem mag gerust historisch genoemd worden. Al 20 jaar wordt over een nieuw verloningsmodel gepraat, maar nu beweegt er ook iets op het terrein. Voor tachtig procent van het personeel betekent dit nieuwe model een loonsverhoging. Belangrijk is ook dat niemand erop achteruitgaat.

In juli 2018 zal een eerste verhoging zichtbaar worden op de loonbrief. Het gaat over een loonsverhoging van gemiddeld 1% voor alle werknemers in de private federale gezondheidssector. Sommige functies gaan er iets meer op vooruit dan andere. Het loon van sommige verpleegkundige diensthoofden bijv. zal stijgen met ongeveer 2,5%, om zo makkelijker goede mensen te vinden voor deze cruciale post. Ook het ondersteunende personeel (schoonmaak, logistiek, etc.) gaat erop vooruit. De komende jaren zullen de huidige barema’s gradueel naar de nieuwe opgetrokken worden.

Welkom extraatje

De eenmalige premie voor de duizenden werknemers uit de federale gezondheidszorg bedraagt 210 euro bruto voor een voltijdse tewerkstelling. Iets minder dan eerder in de pers werd verkondigd, omdat het aantal werknemers dat in aanmerking komt voor de premie oorspronkelijk lager werd ingeschat. Maar toch nog altijd een leuk extraatje voor de eindejaarsperiode uiteraard.

Tweede pensioenpijler

De federale overheid investeert ook extra middelen in de versterking van de tweede pensioenpijler, om het aanvullend pensioen voor werknemers in de private gezondheidssector te vrijwaren. In het totaal trekt ze hiervoor 50 miljoen euro extra uit voor de periode 2017-2020.

Publieke sector

Volgend jaar zal er een loonstudie plaatsvinden in de publieke sector – bijvoorbeeld de publieke ziekenhuizen of de grote groep van de ouderenzorg – zodat ook voor de mensen in deze sector een aangepast loonmodel kan komen.

De integrale tekst van het sociaal akkoord voor de private sector leest u hier.