AANDACHT VOOR EEN SLIMME EN MENSELIJKE AANPAK VAN VERSLAVINGSGERELATEERDE PROBLEMATIEK

Geplaatst op 25 mei, 2022 om 16:13

Tijdens de vragensessie in de Kamercommissie Gezondheid vraagt Open VLD-fractieleider Maggie De Block aandacht  voor een andere aanpak in het beleid ter voorkoming van verslavingsgerelateerde problemen.

 

Maggie De Block : “De Algemene Cel Drugsgebruik (ACD) staat in voor het formuleren van beleidsvoorstellen en evalueren van het uitgevoerde beleid om druggebruik te voorkomen. De aanbevelingen gaan over verslavingen in de brede zin van het woord zoals alcohol- en tabaksgebruik, maar slaat ook op gokken, geneesmiddelenverslaving en het gebruik van illegale drugs.”

 

Uit de analyse van de ACD blijkt dat de overheden inzake het drugsgebruik inzetten op zowel repressie alsook op de gezondheidszorg, op welzijn en de psychosociale begeleiding.

De ACD pleit onder meer voor veilige gebruikersruimtes, het opzetten van een data- en waarschuwingssysteem met oog op de gezondheid, provinciale testdiensten voor psychoactieve stoffen, etc.

 

De Block : “Het is belangrijk dat een globaal drugsbeleid ook oog heeft voor een slimme en menselijke benadering. Naast een strafbeleid verdient ook de gezondheid en het welzijn van de doelgroep aandacht.

Ik denk hierbij aan preventie, begeleiding en behandeling. 

We mogen ons niet blindstaren op de klassieke aanpak. Een drugsbeleid is ook efficiënt als het er in slaagt om te voorkomen dat mensen in moeilijkheden geraken door verslavingsgerelateerde problemen, of het nu drugs, gokken, alcohol of psychofarmaca zijn.

Ik ben dan ook tevreden dat de Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie hier aandacht zal aan schenken en bijkomende prioriteiten heeft vastgelegd. Het maatschappelijk middenveld zal ook betrokken worden.”