Aantal asielaanvragen in februari met kwart gedaald

Klein Kasteeltje
Geplaatst op 07 maart, 2019 om 16:06

In februari vroegen 2.063 mensen asiel aan in ons land. Dat is een daling van 25 % in vergelijking met januari. Het aantal Palestijnen daalde met 40 %.

Maggie De Block, minister van Asiel en Migratie: “Het aantal asielaanvragen is sinds de zomer van vorig jaar gestegen naar een gemiddelde van iets meer dan 2.000 per maand. Die stijging is beheersbaar, zeker nu de regering mijn actieplan heeft goedgekeurd. Met dat plan zorgen we voor een humane opvang van mensen die hier bescherming zoeken, maar zorgen we er ook voor dat ze sneller een beslissing krijgen. Wie geen recht op asiel krijgt, zal daardoor ook sneller ons land moeten verlaten.

Onlangs keurde de regering het actieplan van minister De Block goed om de asielstroom beheersbaar te houden. Met het openen van extra opvangplaatsen is het opvangprobleem intussen van de baan. Met een versterking van de diensten die de asielaanvragen behandelen, zorgt de minister ervoor dat de aanvragen sneller behandeld worden en mensen dus sneller weten waar ze aan toe zijn. Wie een negatief antwoord krijgt, kan ook sneller uitgewezen worden.

Palestijnen blijven de grootste groep van de aanvragers van internationale bescherming. Toch is hun aantal met 40 % gedaald (257 tegenover 426 in januari). Een ontradingscampagne specifiek naar de Palestijnen in de Emiraten en in Saoedi-Arabië werd meer dan 195.000 keer door de doelgroep gezien. Nieuwe ontradingscampagnes door de Dienst Vreemdelingenzaken zijn in voorbereiding. Palestijnen krijgen bovendien geen automatische erkenning meer als vluchteling. De vrijwillige terugkeer van die groep zit ook in stijgende lijn.

Het aantal mensen uit Syrië en Afghanistan blijft schommelen tussen 200 en 300.