Aanvullende corona-uitkering voor zelfstandigen in ziekteverlof

Geplaatst op 22 juli, 2020 om 09:57

Zelfstandigen die tijdens de coronacrisis arbeidsongeschikt werden, zullen recht hebben op een aanvullende corona-uitkering. Deze vergoeding wordt toegekend naar analogie van de tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid voor werknemers. “Op die manier wordt de ziekte-uitkering voor zelfstandigen opgetrokken naar het niveau van het corona-overbruggingsrecht”, stelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block.

Vandaag werd op de Ministerraad beslist dat er een aanvullende crisisuitkering toegekend wordt aan zelfstandigen die tijdens de coronacrisis arbeidsongeschikt werden. Het totale dagbedrag van het vervangingsinkomen wegens arbeidsongeschiktheid wordt gelijkgesteld aan het gewaardeerde maandelijkse bedrag van het crisisoverbruggingsrecht.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block: “Naar analogie met het optrekken van de uitkeringen van de arbeidsongeschiktheid voor de werknemers, doen we nu hetzelfde voor de zelfstandige die terugvallen op de arbeidsongeschiktheid. Als de uitkering onder het grens van het overbruggingsrecht ligt, dan passen we het verschil bij.”

Die regeling geldt voor zelfstandigen, en meewerkende echtgenoten, die arbeidsongeschikt waren vanaf 1 maart 2020 en zolang het corona-overbruggingsrecht voor zelfstandigen geldt.