Actieplan om asielprobleem terug onder controle te krijgen

Klein Kasteeltje
Geplaatst op 16 februari, 2019 om 14:04

De ministerraad heeft een actieplan van minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block goedgekeurd om het asielprobleem terug onder controle te krijgen. Zo komen er extra opvangplaatsen en worden de diensten versterkt om een snelle beoordeling van de asielvragen terug mogelijk te maken. Daarnaast komen er extra ontradingcampagnes en maatregelen die zorgen voor een efficiëntere verwijdering en uitwijzing van afgewezen asielzoekers.

Sinds de zomer van vorig jaar is er een stijging van het aantal asielaanvragen. Daardoor kwam er extra druk op de opvangcapaciteit en de behandeling van de asielaanvragen. “Door het tekort aan opvangplaatsen ontstonden er wachtrijen en overlast aan het Klein Kasteeltje”, zegt Maggie De Block. “Daarnaast neemt ook de achterstand bij de behandeling van de asielaanvragen sinds het najaar toe. Door nu in te grijpen vermijden we dat het asielprobleem ontspoort.”

Extra opvangplaatsen

De ministerraad keurde het actieplan van Maggie De Block goed. Zo komt er budget voor 3.250 extra opvangplaatsen en nog eens 1.500 zogenaamde bufferplaatsen, die de opvang opnieuw crisisbestendig moet maken. Daarnaast wordt de eerder besliste afbouw van opvangplaatsen teruggedraaid. “Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat we de mensen die hier internationale bescherming vragen op een degelijke manier kunnen opvangen in afwachting van een beslissing over hun asielaanvraag. Daarnaast zullen we hierdoor ook onze engagementen kunnen nakomen tegenover de VN-vluchtelingenorganisatie om Syrische vluchtelingen te hervestigen”, zegt De Block.

Snellere procedure

Behalve extra opvangcapaciteit, worden ook de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaat voor de Vluchtelingen (CGVS), die instaan voor de behandeling van de asielaanvragen, versterkt. Zij zullen 90 extra personeelsleden in dienst kunnen nemen. “Die versterking is nodig om een vlotte en korte asielprocedure te kunnen garanderen, “ zegt de Block. “Tijdens mijn eerste ambtsperiode op asiel en migratie heb ik sterk ingezet op een snellere en efficiëntere afhandeling van de asielaanvragen. Zodat de asielzoekers snel weten waar ze aan toe zijn en sneller kunnen worden uitgewezen als hun aanvraag is afgewezen. De voorbije maanden bleek de doorlooptijd terug toe te nemen. Dat mogen we niet aanvaarden.” Een snellere afhandeling en uitwijzing betekent ook dat er terug sneller opvangcapaciteit vrij komt en werkt ook sterk ontradend naar mensen die weinig of geen kans maken op bescherming.

Ontradingscampagnes

In januari lanceerde DVZ een eerste specifieke ontradingscampagne op Facebook gericht op Palestijnen. De advertenties waren gericht op de Palestijnen in de Emiraten en Saudi-Arabië. De resultaten van de campagne waren goed. De advertentie werd meer dan 195.000 keer bekeken door de doelgroep.

Het actieplan voorziet nu ook in nieuwe ontradingscampagnes. “In maart starten we met een grootse online campagne naar potentiële migranten in herkomst- en verblijfslanden en naar vluchtelingen in transitlanden. Die campagne zal 6 maanden lopen,” zegt De Block. Naast de campagnes via sociale media worden parallel de specifieke acties voortgezet die afhankelijk zijn van migratie- en asielstromen en zich bijgevolg richten op de meest voorkomende herkomstlanden, zoals de Palestijnse gebieden.

Efficiëntere terugkeer

Tenslotte komen er maatregelen die een efficiëntere terugkeer moeten mogelijk maken. “We lossen de problemen op die er vandaag soms zijn bij het terugwijzen van vluchtelingen die uit een ander EU-land naar ons land zijn gekomen. En we voeren het Masterplan Gesloten Centra verder uit, waardoor er extra gesloten plaatsen komen voor afgewezen asielzoekers die gedwongen ons land moeten verlaten.”

“Bij mijn aantreden in december heb ik meteen opdracht gegeven om een actieplan uit te werken. Met deze maatregelen geven we een snel en doeltreffend antwoord op het stijgend aantal asielaanvragen sinds de zomer van vorig jaar. Uiteraard zal ik de situatie verder blijven opvolgen. Ik zal er alles aan doen om een ontsporing van het asielprobleem te voorkomen,” besluit De Block.

De ministerraad gaf groen licht voor het actieplan en trekt hiervoor 87 miljoen euro extra uit.