Actuele vraag over “de voortgang van de vaccinatie en de boosterprik”

Geplaatst op 18 november, 2021 om 15:04

Plenaire vergadering van 18 november 2021

Mijnheer de minister, het COVID-19 vaccin beschermt ons heel goed tegen een sterk ziekteverloop.

Toch bevinden er zich op dit ogenblik 568 patiënten op intensieve zorgen:

  • Ongeveer 50% van de patiënten zijn ongevaccineerden
  • De andere helft zijn gevaccineerd. Bij deze laatsten gaat het echter bijna allemaal om mensen met ernstige onderliggende chronische aandoeningen of om immuno- gecompromitteerde patiënten.

Er is wel degelijk een verschil. Recent berichtte de Financial Times over wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het aantal gehospitaliseerde bij de niet-gevaccineerde maar liefst 16 keer hoger ligt dan bij de gevaccineerde.

In België zijn 8,6 miljoen mensen volledig gevaccineerd of 87% van de plus18 jarigen.

Ons land is bij de koplopers van het aantal gevaccineerden tegen COVID-19 is. Er is echter marge voor verbetering:

  • De niet-gevaccineerde moeten overtuigd worden.
  • Een versnelling in de algemene 3de prik de zogenaamde booster is aan de orde, zoals beslist op het overlegcomité van gisteren.

Na een succesvolle campagne van vaccinatie in het voorjaar en de zomer, werd de capaciteit van de vaccinatiecentra afgebouwd, inclusief de vele vrijwilligers die er dagelijks de handen uit de mouwen staken. Op hun ervaring moeten we terug een beroep kunnen doen.

 

Mijnheer de minister, naar aanleiding van deze vaststellingen heb ik volgende vragen:

Heeft u met uw collega’s van de deelstaten overlegd en voorzien hoe de bestaande vaccinatiecentra in capaciteit opgetrokken kunnen worden om de derde prik te accelereren?

Bestaat daarbij de mogelijkheid om voor de vrijwilligers het plafond van de vergoeding op te trekken?

Hoe snel zal het zorgpersoneel, dat toch in de frontlinie staat, gevaccineerd worden ?