ADB, Het Laatste Nieuws, "Gaat poortje van brugpensioen dicht, dan gaat poortje van ziekenkas open"

Geplaatst op 22 november, 2016 om 00:00

Ongeveer 2,5 miljoen Belgen hebben een langdurige ziekte of handicap. Volgens de prognose van minister De Block stijgen de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid tot 7,96 miljard euro. Dat bedrag ligt iets hoger dan de dalende uitgaven voor de werkloosheid, 7,79 miljard euro. Minister De Block wil het aantal langdurig zieken terugdrijven, maar zonder heksenjacht. “Wie ziek is, laten we gerust”, zegt haar woordvoerster. “De cijfers tonen wel aan dat het belangrijk is om langdurig zieken weer te integreren in de arbeidsmarkt. Wie na een ziekte weer begint te werken, bijvoorbeeld één dag per week, ziet zijn uitkering soms snel terugvallen. Die regressie gaan we verzachten. Ook wordt de eerste gewerkte dag per week ‘gratis’. Wie dus één dag per week begint te werken, behoudt zijn loon én uitkering.” Pag. 5