Afspraak 10: Er komt één meldpunt waar je terechtkunt met alle mogelijke klachten over zorgen.

De gezondheidszorg in ons land behoort tot de Europese top. Dat neemt niet weg dat het soms fout kan lopen. Te vaak weten patiënten in zo’n geval niet waar ze terechtkunnen en worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Wij zorgen voor één meldpunt voor alle klachten over zorg.

Patiënten spelen vandaag een steeds actievere rol in de zorg voor hun gezondheid. Die evolutie ondersteunen we op alle mogelijk manieren: we zorgen dat ze hun medische gegevens eenvoudig digitaal kunnen raadplegen, we reiken hen apps aan waarmee ze hun gezondheid kunnen opvolgen, we maken de kwaliteit van behandelingen openbaar, noem maar op.

Maar de patiënt actief betrekken betekent ook dat we zijn of haar klachten over zorg serieus nemen, of het nu gaat over een ziekenhuisfactuur, een terugbetaling, een gebrek aan uitleg van de zorgverlener, een medische of een deontologische fout. Niet met de bedoeling om de jacht op een “schuldige” te openen – iedereen maakt fouten. Wel opdat iedereen uit die klachten zou kunnen leren: zorgverleners, zorginstellingen, overheden én de patiënt zelf.

Vandaag zijn er zoveel instanties waar je terechtkan met een klacht dat bijna niemand weet waar hij precies moet aankloppen. Bovendien zijn de procedures vaak erg ondoorzichtig en weten maar weinig patiënten welk gevolg wordt gegeven aan hun dossier.

Voor ons is een duidelijke, eenvoudige klachtenprocedure een must in een levensbelangrijke sector als de zorg.

Wat doen we concreet?

We installeren één meldpunt voor alle klachten over zorg. Dat bemiddelt tussen de patiënt, de zorgverlener en de zorginstellingen.
Als patiënt krijg je heldere informatie over de voortgang van je dossier.
Klachten over administratieve zaken of een gebrek aan informatie worden snel behandeld.
Als patiënt word je actief betrokken bij de behandeling van een klacht over medische zorg. Je krijgt ook te horen of er maatregelen tegen de verantwoordelijke zorgverlener of -instelling worden genomen.

Download het volledige plan:

Lees ook het volledige programma van Open Vld: https://www2.openvld.be/standpunten/