Afspraak 12: We investeren in meer levenskwaliteit bij het ouder worden.

In 2030 zal een vijfde van de Belgen 67 jaar of ouder zijn. Die mensen, die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw op de barricaden stonden, eisen het recht op zelfbeschikking op. Naast de pure zorg besteden wij daarom ook aandacht aan de kwaliteit van leven, voor de oudere zelf en voor zijn omgeving.

Wie zorg nodig heeft bij het ouder worden, moet vrijer kunnen kiezen: wil ik thuis verzorgd worden, ga ik naar een woonzorgcentrum of is een andere voorziening zoals een zorghotel of een zorgboerderij beter voor mij? We geven mensen een zorgbudget in handen waarmee ze dat zelf kunnen bepalen.

Vandaag is 80% van de ouderen in woonzorgcentra zwaar zorgbehoevend. Om die mensen de zorg te bieden waar ze recht op hebben, hebben we zorgende handen nodig. In plaats van blindweg instellingen en structuren te financieren, investeren wij in zorg op maat van onze ouderen. Heel wat mensen zullen daardoor langer thuis kunnen blijven. En dat maakt dan weer dat de zorg- en verpleegkundigen in de woonzorgcentra meer tijd kunnen besteden aan elke bewoner. We verhogen ook de kwaliteitseisen voor woonzorgcentra en voeren meer controles uit om wantoestanden definitief naar het verleden te wijzen.

Daarnaast dragen we zorg voor de duizenden mantelzorgers die elke dag het beste van zichzelf geven. We geven hen een officiële plaats in het zorgteam rond de oudere, we leren hen omgaan met aandoeningen zoals dementie, we beperken hun administratieve last tot het absolute minimum, we verbeteren hun sociale bescherming…

Omdat de nood aan zorg en ondersteuning ’s nachts niet stopt, investeren we ten slotte in thuiszorg op flexibele uren.

Wat doen we concreet?

Oudere mensen krijgen een zorgbudget dat ze vrij kunnen besteden aan zorg op hun maat.
We verhogen het aantal zorg- en verpleegkundigen per bewoner in onze woonzorgcentra.
We bieden mantelzorgers een nog betere ondersteuning.
We verhogen de kwaliteitseisen voor woonzorgcentra en zien er strenger op toe.

Download het volledige plan:

Lees ook het volledige programma van Open Vld: https://www2.openvld.be/standpunten/