Afspraak 4: Jong of oud, iedereen kan rekenen op goede zorg in de vertrouwde thuisomgeving.

Heel wat mensen in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum of een andere zorginstelling verblijven daar vandaag niet uit medische noodzaak. Wel omdat de omkadering ontbreekt om thuis verzorgd te worden. Daar passen we een mouw aan zodat patiënten die dat wensen, langer thuis kunnen blijven.

Zeg nu zelf, niets is zo comfortabel als je eigen bed wanneer je ziek bent. Je hoeft ook je sociale leven niet achter te laten. En voor je familieleden en vrienden is het een pak minder omslachtig om langs te komen – om maar te zwijgen van je kat of hond. Qua levenskwaliteit kan dat tellen. Tel daar nog bij dat je thuis veel minder kans loopt op besmettingen, bijvoorbeeld met de ziekenhuisbacterie. En op de koop toe kost thuiszorg je doorgaans minder dan een verblijf in een instelling.

Absolute voorwaarde is natuurlijk dat je thuis zorg van dezelfde kwaliteit krijgt als in het ziekenhuis of elders. Het goede nieuws is dat dit vandaag perfect mogelijk is. De medische wetenschap en de technologie staan zover dat we veel patiënten thuis kunnen verzorgen: dialysepatiënten, bepaalde kankerpatiënten, mensen die een intraveneuze antibioticakuur moeten volgen, noem maar op.

Momenteel lopen er verschillende projecten rond thuishospitalisatie waarbij we technologie en gespecialiseerde zorgequipes inzetten. Die bouwen we uit tot een structureel thuiszorgaanbod. Bijzondere aandacht besteden we aan kinderen, want voor hen is de thuiszorg vandaag vaak ontoereikend. Op die manier geven we alle patiënten, jong of oud, de kans om zolang mogelijk thuis te blijven als dat medisch mogelijk is.

Wat doen we concreet?

We bieden thuis dezelfde zorgexpertise als in instellingen.
We werken het hiaat weg dat bestaat in de thuiszorg voor kinderen.
We gebruiken digitale toepassingen om patiënten vanop afstand op te volgen.
We bouwen de sociale bescherming verder uit voor mantelzorgers.
We ondersteunen sociaal ondernemerschap in de thuiszorg.

Download het volledige plan:

Lees ook het volledige programma van Open Vld: https://www2.openvld.be/standpunten/