Afspraak 6: Zelfstandigen verdienen een betere sociale bescherming.

Wie werkt, heeft recht op goede sociale bescherming. Helaas is die bescherming voor zelfstandigen nog altijd heel wat minder uitgebreid dan voor werknemers. Dat is onlogisch én oneerlijk. Daarom maken we werk van een betere sociale bescherming voor onze zelfstandigen.

Een zelfstandige die ziek wordt, krijgt vandaag een erg lage uitkering. Een zieke werknemer daarentegen krijgt eerst een gewaarborgd loon en valt daarna terug op een uitkering die veel hoger is dan voor zelfstandigen. Wij trekken de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen op, zodat ze zich financieel minder zorgen moeten maken.

Daarnaast zorgen we voor een betere bescherming van hun personeel. Medewerkers van zelfstandigen krijgen vandaag geen werkloosheidsuitkering als hun baas de zaak moet sluiten omwille van een geplande medische ingreep. Om hen niet te verliezen, betalen veel zelfstandigen hun loon door uit eigen zak. Wij zorgen dat het personeel in zo’n geval ook recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

Werknemers die ontslagen worden, kunnen vandaag rekenen op financiële steun via de werkloosheidsverzekering. Wij stellen dit systeem ook open voor zelfstandigen die een faillissement doormaken. Ook zij hebben recht op financiële ondersteuning in deze moeilijke periode en op begeleiding bij de zoektocht naar een nieuwe activiteit of job.

Terwijl de eerste weken met een pasgeboren baby zorgeloos zouden moeten zijn, maken veel mama’s met een eigen zaak zich al snel financiële zorgen. De periode waarin ze betaald moederschapsverlof krijgen is immers korter dan voor werknemers. We verhogen die periode tot vijftien weken en zorgen dat ze hun verlof flexibel kunnen opnemen.

Wie lang heeft gewerkt, of dat nu als zelfstandige of als werknemer was, die heeft voor ons recht op een goed pensioen. We streven naar een pensioen van 1.500 euro per maand voor iedereen die voldoende lang heeft gewerkt.

Met deze maatregelen bouwen we verder aan eenzelfde sociale bescherming voor iedereen die werkt in ons land. Want een sociaal statuut mag niet in de weg staan van mensen hun dromen.

Wat doen we concreet?

We bieden iedereen die voldoende lang heeft gewerkt een pensioen van 1.500 per maand, ook onze zelfstandigen.
We verhogen de ziekte-uitkering voor zelfstandigen.
Zelfstandigen die failliet gaan, kunnen rekenen op financiële steun en professionele begeleiding.
Moeders met een zelfstandige zaak kunnen rekenen op extra moederschapsverlof.
Ook zelfstandigen die een geplande medische ingreep ondergaan, kunnen economische werkloosheid aanvragen.

Download het volledige plan:

Lees ook het volledige programma van Open Vld: https://www2.openvld.be/standpunten/

Getuigenis

Marc (59) is trotse zaakvoerder van een slagerij in Kessel-Lo. Klanten komen van ver voor zijn kwaliteitsvol vlees, fijne charcuterie en smakelijke bereide maaltijden. Al 28 jaar baat hij samen met zijn vrouw de zaak uit. Op drukke momenten krijgen ze de hulp van een medewerkster.

Begin dit jaar kreeg Marc twee nieuwe heupen. Door de zware operatie en dito revalidatie moest hij de slagerij noodgedwongen sluiten en viel hij terug op een lage ziekte-uitkering. Zijn vrouw had geen recht op een uitkering als meewerkende echtgenoot en zijn medewerkster ontving geen werkloosheidsuitkering.

“Eerlijk? Die drie maanden waren erg lastig. We hebben ons er zo goed mogelijk op voorbereid, maar toch… Als zelfstandige heb je bijna geen vangnet. Dat betekent dat je alles zelf moet regelen. Zo heb ik mijn werkneemster drie maanden uit eigen zak betaald om haar niet kwijt te geraken. Dat vond ik niet meer dan normaal, maar het heeft mij een grote som gekost.”

Vandaag is Marc volledig hersteld en staat hij opnieuw achter de toonbank, samen met zijn vrouw en zijn medewerkster.