Afspraak 7: Een wettelijk kader beschermt iedereen bij draagmoederschap: het kind, de draagmoeder en de wensouders.

Heel wat heterokoppels met vruchtbaarheidsproblemen en homokoppels hebben een kinderwens. Soms vinden zij een draagmoeder die bereid is hen te helpen, vaak de zus, de moeder of een goede vriendin van één van de wensouders. Op dit moment bestaat er helaas geen wettelijk kader in ons land dat alle betrokkenen beschermt. Wij nemen die onzekerheid weg.

Door het gebrek aan een wettelijk kader moeten wensouders na de geboorte een lange adoptieprocedure doorlopen om het kind te laten erkennen als het hunne. In die periode zijn ze officieel nog geen ouder en kunnen ze dus niet rekenen op sociale rechten zoals ouderschapsverlof. Ook een school of een crèche vinden is lastig zolang ze officieel geen “ouders” zijn. Een oplossing kan zijn dat de wenspapa het kind al voor de geboorte erkent, maar dat is evengoed een zware juridische procedure. De draagmoeder blijft in dat geval bovendien officieel de moeder, waardoor homokoppels moeten kiezen wie van de twee de officiële papa wordt en wie niet.

Dat zijn niet de enige moeilijkheden. Zo kunnen wensouders weigeren om het kind op te nemen in hun gezin, bijvoorbeeld omdat het een beperking heeft. Of omgekeerd, kan de draagmoeder weigeren om de baby af te staan. Stuk voor stuk situaties waarin er enkel verliezers zijn. Wij bieden zowel het kind als de draagmoeder en de wensouders de bescherming die ze verdienen.

Wat doen we concreet?

We laten de rechten en plichten van alle betrokkenen nog vóór de bevruchting registreren.
We voorzien in uitgebreide counseling voor, tijdens en na de bevalling voor álle betrokkenen, zodat iedereen optimaal is voorbereid.
De wensouders en de draagmoeder maken duidelijke afspraken over alle kosten voor de zwangerschap en de bevalling (medische kosten, compensatie voor het inkomensverlies, opvang van de eigen kinderen, zwangerschapskledij…).
We verbieden commercieel draagmoederschap, want kinderen zijn geen koopwaar.

Download het volledige plan:

Lees ook het volledige programma van Open Vld: https://www2.openvld.be/standpunten/