Afspraak 8: Als je job dat toelaat, moet je mee kunnen bepalen waar, wanneer en hoe je werkt.

Heel wat werknemers willen hun job graag op een flexibele manier invullen. Veel werkgevers willen dat ook toelaten maar voelen zich gebonden door strikte regels. Wij maken dat werkgevers en werknemers makkelijker onderling afspraken kunnen maken en dat je als werknemer je job meer kan sturen.

De één wil zijn kinderen ’s ochtends graag afzetten aan school. De ander wil ’s avonds op tijd op de sportclub zijn. Nog iemand anders bezoekt tijdens lunchtijd zijn moeder in het rusthuis. Om al onze activiteiten in te passen in onze werkdag, moeten we ons vaak in de meest onmogelijke bochten wringen.

Dat vinden wij niet normaal. Als hun job dat toelaat, moeten werknemers zelf kunnen bepalen waar, wanneer en hoe ze werken. Wie die vrijheid krijgt, zal met meer goesting werken, makkelijker een evenwicht vinden tussen werk en privé en minder snel in een burn-out belanden. Want een maatpak zit nu eenmaal lekkerder dan een keurslijf.

Veel werkgevers zijn voorstander van die flexibiliteit maar voelen zich gebonden door de regelgeving. In plaats van voor elke situatie nieuwe regels te creëren die flexibel werk mogelijk maken, bouwen we de beperkingen en de verplichtingen af. Zo kunnen werknemers en werkgevers zelf uittesten wat het beste werkt voor hen.

Iedere werknemer moet de vraag kunnen stellen om het werk anders in te delen. De werkgever moet die vraag ook serieus nemen; weigeren kan enkel als daar een goede motivatie voor is. Op die manier wakkeren we de dialoog tussen werknemers en werkgevers aan over telewerk, schoolbelcontracten, zelfsturende teams, afwisseling tussen zware en lichte weken…

Wat doen we concreet?

Elke werknemer mag zijn werkgever vragen om het werk anders in te delen.
Werkgevers moeten iedere vraag naar flexibel werk in overweging nemen.
We geven bedrijven meer mogelijkheden om te experimenteren met hun van arbeidsorganisatie.

Download het volledige plan:

Lees ook het volledige programma van Open Vld: https://www2.openvld.be/standpunten/