Akkoord over 18 nieuwe MRI-toestellen voor ons land

MRI-scanner
Geplaatst op 24 januari, 2019 om 08:00

Er komen 18 nieuwe MRI-scanners, te verdelen over heel België. Dat zijn federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van Volksgezondheid van de deelstaten overeengekomen. Dankzij die uitbreiding van de huidige capaciteit met 15% komt het totaal aantal MRI-scanners straks op 139.

Minister De Block: “Vandaag worden nog te veel CT-scans voorgeschreven terwijl eigenlijk een MRI-scan nodig is. Dat is niet alleen een verspilling van publieke middelen, het gebruik van röntgenstraling bij CT-scans houdt ook gezondheidsrisico’s in voor de patiënt. Daarom is het belangrijk dat CT-scans waar mogelijk vervangen worden door MRI-scans, die geen gebruikmaken van röntgenstraling. Met de extra toestellen zorgen we er ook voor dat patiënten zeker tijdig het juiste onderzoek kunnen ondergaan.”

De uitbreiding van het aantal MRI-scanners in België van 121 naar 139 toestellen past binnen een langetermijnvisie op medische beeldvorming. Eind vorig jaar is daarover een omvattend protocolakkoord afgesloten binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Binnen 2 à 3 jaar

De leden van de IMC Volksgezondheid zullen nu een akkoord sluiten over de verdeling van de 18 nieuwe MRI-toestellen over de deelstaten, waarna de deelstaten de toestellen zullen toewijzen aan ziekenhuizen. Binnen twee à drie jaar moeten de toestellen operationeel zijn in de ziekenhuizen.

Pakket aan maatregelen

Het protocolakkoord omvat een pakket aan afspraken om het aanbod aan medische beeldvorming beter af te stemmen op de noden van de burgers, en dat op een duurzame manier.

Zo zullen de extra MRI-toestellen budgetneutraal worden ingevoerd, via de broodnodige verschuiving van CT- naar MRI-scans voor bepaalde indicaties. Nu worden nog te veel CT-scans voorgeschreven terwijl dit medisch gezien weinig nut heeft en een MRI-scan eerder aangewezen is, bijvoorbeeld voor rugklachten of een vermoeden van hersenaandoeningen. Dat moet anders.

  • Er komt een ‘decision support’-systeem dat artsen ondersteunt bij het kiezen van het juiste type medische beeldvorming, op basis van de relevante medische gegevens van de patiënt.
  • De mogelijkheid om medische beelden te delen tussen ziekenhuizen wordt verder verbeterd, onder meer via een nationale virtuele server. Dit zal dubbelonderzoeken helpen vermijden.
  • Er zal sterker gecontroleerd worden op grote praktijkverschillen tussen ziekenhuizen. Ziekenhuizen die meer onderzoeken per 1.000 inwoners uitvoeren dan medisch verantwoord is zullen in een verbetertraject moeten stappen en riskeren om bestraft te worden. Ook op het niveau van voorschrijvende artsen zullen dit soort controles plaatsvinden.
  • Samen met de sector medische beeldvorming wordt het financieringssysteem voor medische beeldvorming in de ziekenhuizen gemoderniseerd. Dit moet onder andere toelaten om sneller in te spelen op nieuwe technologische en wetenschappelijke evoluties.