De bloedtest om het syndroom van Down op te sporen bij foetussen wordt sinds 1 juli 2017 zo goed als volledig terugbetaald. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block trekt daar 15 miljoen euro per jaar voor uit. Uit de voorlopige cijfers voor het eerste half jaar blijkt dat 34.669 aanstaande moeders de test al kregen terugbetaald.

“Door deze test betaalbaar te maken voor alle aanstaande moeders kunnen we tot vijftig miskramen per jaar vermijden”, benadrukt minister De Block het belang van de maatregel.

Elk jaar laten ongeveer 100.000 zwangere vrouwen zich onderzoeken om het risico op downsyndroom bij hun foetus te bepalen. Tot voor kort gebeurde dat via de klassieke combinatie van een bloedonderzoek bij de aanstaande moeder en een nekplooimeting bij de foetus. De combinatietest voorspelt evenwel in veel gevallen onterecht een risico op Down. Een vruchtwaterpunctie of vlokkentest moet dan zekerheid brengen, maar die invasieve tests leiden in 1 op de 100 gevallen tot een miskraam. Elk jaar verloren gemiddeld vijftig vrouwen in ons land hun ongeboren kind op deze manier.
De NIP-test, die het DNA van de foetus in het bloed van de moeder analyseert, is veel accurater dan de klassieke combinatietest. Als het resultaat van de NIPT negatief is (= geen risico op Down bij de foetus), is dat in 99,8% van de gevallen correct. Aanstaande moeders hoeven in dit geval geen invasieve test te laten uitvoeren en daarbij het risico te lopen op een miskraam. Bij een positief resultaat is een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest noodzakelijk voor een definitieve bevestiging, zeker bij jonge vrouwen.

Minister De Block: “De NIP-test is al sinds 2013 beschikbaar in ons land maar kostte tot voor kort heel wat geld aan de ouder. Enkel wie het zich kon permitteren koos toen voor de NIP-test. Ik ben zeer blij dat we die ongelijkheid hebben weggewerkt! We hebben een kwalitatieve screeningstest toegankelijk gemaakt voor alle aanstaande moeders die dat wensen.”

Maximum 8,86 euro remgeld
Sinds 1 juli 2017 krijgen vrouwen met een voorkeursregeling de NIP-test volledig terugbetaald, vrouwen zonder voorkeursregeling betalen nog maximum € 8,86 uit eigen zak. Bij de introductie in 2013 kostte de NIPT meer dan 500 euro. De prijs daalde gradueel tot € 260 in 2017. Minister De Block heeft voor de terugbetaling een jaarlijks budget van 15 miljoen euro uitgetrokken. Zo wordt de NIP-test toegankelijk voor alle ouders die dat wensen.
Belang van begeleiding
De NIP-test kan vanaf 12 weken zwangerschap worden uitgevoerd. Net zoals bij alle andere opsporingstests is het belangrijk dat de afname de NIPT goed wordt omkaderd. Het is aan de voorschrijvende arts om aanstaande ouders de test op voorhand duidelijk en correct uit te leggen. Er kunnen heel wat vragen opduiken: wat doet de test? Wat zijn de beperkingen? Wat betekent een positief of een negatief resultaat? Wat zijn nadien de mogelijke stappen? Doordat de technologie steeds verbetert, worden de mogelijkheden van genetische tests bovendien steeds groter. Sommige labo’s testen enkel op specifieke afwijkingen, andere testen het volledig menselijk genoom. Met de genoombrede test komen we steeds meer in het domein van de gespecialiseerde genetica. Voor meer gespecialiseerde counseling zijn er in ons land 8 gespecialiseerde genetische centra die de nodige knowhow in huis hebben. Zij ontvangen samen € 1.767.000 per jaar voor het organiseren van counseling bij patiënten die een genetische test ondergaan.