Anti-rook beleidsplan met rookverbod in wagen met kinderen en accijnsverhoging

Geplaatst op 09 april, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft van de begrotingscontrole gebruik gemaakt om haar anti-rook beleidsplan voor te stellen. Minister De Block: “We vertrekken van de gezondheidsdoelstelling dat we het aantal rokers tegen 2018 onder de 17% willen brengen en we realiseren dit plan stapsgewijs.”

In het kader van de budgetcontrole voert de minister in overleg met het Parlement onder andere het rookverbod in de auto met kinderen en meer controles in. Samen met minister van Financiën Van Overtvelt bestrijdt zij verder het tabaksgebruik door de accijnzen nog eens te verhogen. Het neutraal pakje staat ook in dit beleidsplan maar die maatregel wordt later aangepakt.

Maggie De Block: “Belangrijk was nu een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor een pakket maatregelen waardoor we ernstig aan onze gezondheidsdoelstelling kunnen werken.”

Enkele maatregelen uit het plan zoals de elektronische sigaret en de strengere regels voor tabaksproducten zijn al afgewerkt. Het anti-rook beleidsplan van minister De Block voorziet in volgende maatregelen:

  1. Ambitieuze doelstelling.

Met dit plan wil minister De Block het dagelijks aantal volwassen rokers al tegen 2018 terug te dringen naar 17%. De prognoses van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voorzien deze 17% tegen 2020. Momenteel rookt 18,3 % van de Belgische bevolking. In 1997 was dit nog 25,5%.

  1. De vraag beperken door tabak duurder te maken
  • Accijnsverhoging. De accijnzen op roltabak stijgen en ook de minimumaccijnzen verhogen zodat de prijsverschillen tussen een premiumbrand of minder duur pakje, beperkt worden. Deze maatregel moet in 2016 en in 2017 samen 70 miljoen euro opbrengen.
  1. Het aanbod beperken via
  • Strengere regels rond tabaksproducten. Door de invoering van de Europese Richtlijn op 20 mei 2016 zijn onder andere een verbod op additieven, een maximum niveau voor de uitstoot van teer, nicotine en koolmonoxide vastgelegd. De verkoop via internet van tabak is verboden.
  • Neutraal pakje. De minister van Volksgezondheid stippelt een traject uit om in 2019 de “neutrale verpakking van tabaksproducten” op de markt te brengen. De invoering hiervan heeft in Australië geleid tot een daling van het aantal volwassen rokers van 15,9% in 2010 naar 13,3% in 2013.
  1. Rookstopbehandelingen laagdrempelig maken
  • Terugbetaling starterspakket rookmedicatie. Minister De Block zal meer mensen helpen bij het stoppen met roken. Daarom zal het starterspakket van de rookstopmedicatie in prijs verlagen van 49,9€ naar 14,7€ voor gewoon verzekerden en tot 9,7€ voor verzekerden met verhoogde tegemoetkoming.
  1. Beschermen tegen passief roken
  • Verbieden van roken in de auto met kinderen. Deze maatregel zal via parlementaire weg worden uitgewerkt.

Versterking Tabak- en Alcoholcontroledienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De FOD zal 12 extra controleurs aanwerven zodat vaker kan gecontroleerd worden. Deze maatregelen is budgetneutraal. De extra personeelsleden worden betaald via de extra boetes die ze uitschrijven.