Antibioticaresistentie is jaarlijks verantwoordelijk voor 35.000 sterfgevallen in Europa.

Geplaatst op 24 november, 2022 om 14:39

Antibiotica zijn de bekendste anti-microbiële stoffen. Al te vaak worden  ze onoordeelkundig of te vaak gebruikt. En dat is niet zonder gevolgen.

Hoe vaker een persoon antibiotica toegediend krijgt, hoe meer de bacteriën in zijn/haar lichaam daartegen bestand worden. Zo sterven er in Europa maar liefst 35.000 patiënten per jaar, ongeveer 100 per dag, omdat hun infecties resistent zijn tegen antibiotica. Antibioticaresistentie is in Europa even erg als griep, tuberculose en hiv/aids samen.

Kamerlid Maggie De Block ijvert als voorzitster van de WHO adviesgroep ‘One Health’ voor een integrale aanpak: “Geneesmiddelenresistente micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten kunnen zich tussen en binnen dieren-, mensen- en plantenpopulaties verspreiden en door het milieu migreren. Daarom vereist de aanpak van antimicrobiële resistentie (AMR) een multisectorale benadering waarbij we uitgaan van het principe dat de gezondheid van dieren, mensen, planten en het milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden en onderling afhankelijk zijn.”

Misbruik en overmatig gebruik van antimicrobiële stoffen bij mensen, dieren en planten versnellen de ontwikkeling en verspreiding van AMR wereldwijd. De uitdagingen van AMR zijn complex en veelzijdig, maar niet onoverkomelijk. “Een “One Health”-antwoord op AMR zal miljoenen levens helpen redden en antimicrobiële stoffen voor generaties behouden”, aldus De Block die deel uitmaak van de ‘Global Leaders Group’ on AMR.