Antimicrobiële resistentie: een internationaal engagement

Geplaatst op 20 november, 2020 om 17:05

Resistente bacteriën vormen een bedreiging voor mens en dier. Sommige bacteriën reageren niet meer op antibiotica. Artsen kunnen dergelijke infectieziekten nog moeilijk behandelen. “De komende jaren zal ik internationaal mijn schouders onder dit vraagstuk zetten”, zo weet Maggie De Block. “Antimicrobiële resistentie, vergt meer dan een beleid voor efficiënter voorschrijven van antibiotica en antivirale middelen. Het probleem moet vanuit zowel de volksgezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid benaderd worden.” De One Health Global Leaders Group waar Maggie De Block lid van wordt, zal de komende jaren de antimicrobiële resistentie internationale belichten.

Om het vraagstuk van de antimicrobiële resistentie (AMR) op te lossen, zetten verscheidene organisaties van de Verenigde Naties hun zeilen bij. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), de Wereld Voedselorganisatie (FAO) en de Wereld Dierenorganisatie (OIE) slaan de handen in elkaar in de tripartiete commissie voor One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance. Ministers, voormalige ministers, vertegenwoordigers van het internationale middenveld en de betrokken organisaties van de VN zullen zoeken naar beleidsantwoorden om het vraagstuk van antimicrobiële resistentie globaal aan te pakken.

Maggie hecht veel belang aan het thema en plaatste het op de politieke agenda tijdens haar mandaat als minister. Niet alleen zette zij de het proces in gang met oog op een nationaal plan in de strijd tegen AMR, zij spoorde aan tot samenwerking op dat vlak alsook maakte zij de weg vrij voor de  opleiding van specialisten ter zake zoals de infectiologen en de medisch microbiologen.

In haar werk inzake AMR heeft Maggie oog voor de bijzondere aandachtspunten zoals de vergeten tropische ziekten, resistentie in seksueel overdraagbare aandoeningen en de ontwikkeling van nieuwe therapieën. Bij innoverende behandelingen inzake AMR moet de piste van de faagtherapie geëxploreerd worden. Deze therapie vertrekt vanuit een proces waarbij virussen van bacteriën (bacteriofagen of kortweg fagen) specifiek kwaadaardige bacteriën infecteren, terwijl ze onschadelijke bacteriën, mensen, dieren en planten ongedeerd laten.

De klimaatverandering maakt het mogelijk dat exoten ook kunnen overleven in onze contreien. Voor een aantal tropische ziekten die intussen resistent werden, moet bekeken worden hoe we ze wereldwijd kunnen aanpakken en er de nodige nieuwe behandelingen voor voorzien.

Met haar nieuwe internationale mandaat hoopt Maggie te kunnen bijdragen aan de internationale verbetering van de volksgezondheid en de strijd tegen infectieziekten. “Antimicrobiële resistentie bedreigt onze ganse planeet, wat betekent dat eenieder van ons deel moet uit maken van de oplossing,” zo besluit Maggie.