Antimicrobiële resistentie: tijd voor doortastende internationale actie!

Geplaatst op 29 januari, 2021 om 12:05

Volgens de Europese Unie bedraagt het verlies in productiviteit en gezondheidsuitgaven ten gevolge van antimicrobiële resistentie in de unie jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro. Bovendien berekende de OESO dat tegen 2050 resistente micro-organismen meer dan 1 miljoen levens zal kosten in de ganse Europese regio. “Tijd voor actie!”, aldus de voorzitter Mia Amor Mottley van de One Health Global Leader Group on Antimicrobial Resistence. “Willen we deze eeuw vooruitgang in de strijd tegen infectieuze ziekten verzekeren, dan moeten we antimicrobiële resistentie op de internationale agenda plaatsen.”

 

Gedurende haar inauguratievergadering wisselde de Global Leader Group van gedachten over objectieven en de kritische succesfactoren om te komen tot een krachtdadig internationaal plan in de strijd tegen antibacteriële resistentie.

Maggie De Block onderscheidde drie kenmerken waaraan zo een actieplan moet voldoen.

Ten eerste moet het plan inspelen op zowel de resistentie in de mens, de dieren alsook op de voedselketen in het kader van een One Health benadering. Een globaal actieplan integreert en activeert bovendien bestaande plannen en werkt samen met de verschillende internationale AMR-initiatieven.

Tot slot moet het beoogde plan gidsend werken voor landen die zelf initiatief nemen in hun strijd tegen antimicrobiële resistentie.

Naast de kenmerken waaraan het plan moet voldoen, maakte Maggie van de tweedaagse digitale meeting gebruik om een aantal concrete prioriteiten naar voor te schuiven.

Er moet een kader en middelen komen om de academische en bedrijfswereld de mogelijkheid te bieden om innoverende antwoorden op AMR te bieden. Voorbeelden hiervan zijn faagtherapie en CRISPR. Wereldwijd moeten we blijven investeren in proper water en rioleringssystemen. Dergelijke infrastructuur vermindert sterk de infectieziekten, waardoor ook de antimicrobiële geneesmiddelenconsumptie kan dalen. Tot slot, moeten we nagaan welke invloed klimaatverandering heeft op de biotopen en het gedrag van resistente micro-organismen om de verspreiding tegen te gaan.

“Een omvattend plan gesteund door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en de Dieren en Leefmilieu-organisatie (OIE) brengt beweging in het complexe vraagstuk van AMR,” zo besluit Maggie. “Bovendien geeft het initiatief een belangrijk signaal om ook in ons land het werk om te komen tot een nationaal AMR-plan, verder te zetten.”

 

—————————————-

In België bestaan reeds een aantal initiatieven die de strijd aangaan tegen het vraagstuk van de antimicrobiële resistentie (AMR). De Belgische Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) stuurt deze werkzaamheden aan. Concreet formuleert BAPCOC wetenschappelijk gefundeerde maatregelen om de overconsumptie van antibiotica tegen te gaan. Eind januari publiceerde de commissie haar nieuwe online beschikbare editie 2021 van de Belgische Gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk. Artsen kunnen op basis van deze richtlijnen het gebruik en het voorschrijven van antibiotica aanzienlijk verbeteren.