Apothekers krijgen meer zekerheid rond hun vergoeding voor de aflevering van terugbetaalbare geneesmiddelen

Geplaatst op 05 april, 2018 om 10:00

De vergoedingen die apothekers krijgen voor terugbetaalbare geneesmiddelen wordt verder losgekoppeld van de prijs van het geneesmiddel. Op die manier krijgen apothekers meer zekerheid over hun inkomsten. De nadruk komt ook steeds meer liggen op financiële incentives voor hun rol als zorgverlener.

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Wat belangrijk is voor de patiënt, is dat hij of zij de best mogelijke farmaceutische zorg krijgt. Als het over medicatie gaat, betekent dat niet “meer” medicatie, wel “correcte” medicatie. Daarom heroriënteren we de vergoeding van de apotheker steeds meer naar de kwaliteit van farmaceutische zorg in plaats van het te vergoeden voor het volume aan geneesmiddelen dat ze afleveren.”

Apothekers worden via het budget van de gezondheidszorg op drie manieren vergoed voor het afleveren van terugbetaalbare geneesmiddelen en voor de farmaceutische zorg  voor de patiënt. Ten eerste krijgen ze een basishonorarium uitbetaald per afgeleverd  terugbetaalbaar product. Dit basishonorarium bedraagt vandaag €4,27 .Ten tweede krijgen ze specifieke honoraria voor bepaalde prestaties bij het afleveren van terugbetaalbare geneesmiddelen. Tot slot krijgen ze een vergoeding bovenop de gereglementeerde prijs van geneesmiddelen. Dit is de zogenaamde economische marge, als tegemoetkoming voor de distributiekost. Die marge daalt de laatste jaren als gevolg van lagere geneesmiddelenprijzen en grotere verpakkingen.

Kwaliteit boven kwantiteit

Om de daling van de marges en dus van het inkomen van apothekers te stoppen, wordt het budget daarvoor vanaf 2019 gestabiliseerd en wanneer mogelijk geïndexeerd. Apothekers krijgen zo zekerheid over hun inkomen. Voor patiënten verandert er niets; zij blijven dezelfde prijs betalen voor hun geneesmiddelen.

Om de economische marge ook in de toekomst stabiel te houden, wordt er bovendien onderzocht hoe de toekenningsparameters hervormd kunnen worden.  Minister De Block en minister van Economie Kris Peeters zullen daartoe een werkgroep samenstellen die zich tegen 30 september moet buigen over de aanpassingen.

Maggie De Block: “Apothekers moeten zich zoveel mogelijk op hun kerntaak kunnen concentreren, en dat is het verlenen van de best mogelijke farmaceutische zorg aan hun patiënten. Daarom verleggen we de focus in het vergoedingssysteem van kwantiteit naar kwaliteit.”

De verschuiving in de financiering maakt deel uit van het Meerjarenkader dat minister De Block in 2017 afsloot met de officina-apothekers.