Artsen schrijven steeds vaker goedkoopste geneesmiddelen voor

Geplaatst op 03 februari, 2017 om 00:00

Meer dan drievierden van de 12.733 actieve huisartsen schrijft de patiënten in meer dan 50% van de gevallen de goedkoopste geneesmiddelen voor. Bijna een vijfde onder de huisartsen zit al over 60%.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “De campagne “goedkoopst voorschrijven” ten voordele van de patiënt is een succes. Alle actieve huisartsen hebben van het RIZIV deze week een brief ontvangen waarin een analyse van hun voorschrijfgedrag staat. In die brief vragen we ook aan alle artsen dat ze dit jaar naar 60% goedkoopst voorschrijven gaan.”

Als een meerderheid van de huisartsen 60% goedkoopst voorschrijft, dan betekent dit dat de patiënten op jaarbasis 10 miljoen euro minder betalen voor hun geneesmiddelen dan anders.
Een stand van zaken in januari 2017:
– 12.733 actieve huisartsen
– 3.440 huisartsen schrijven minder dan 50% de goedkoopste geneesmiddelen voor
– 6.919 huisartsen schrijven 50 – 59,99% de goedkoopste geneesmiddelen voor
– 2.374 huisartsen schrijven meer dan 60% de goedkoopste geneesmiddelen voor

De campagne “goedkoopst voorschrijven” maakt deel uit van een reeks maatregelen van minister De Block om de gezondheidszorg zo toegankelijk mogelijk te houden. Het gaat om maatregelen die gezondheidszorg goedkoper maken, die nieuwe, dure behandelingen terugbetalen en die overconsumptie afremmen.
In 2015 vroeg minister De Block alle artsen van 50% goedkoopst voor te schrijven, iets wat drievierden onder hen nu doen.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen van minister De Block en de budgettaire weerslag ervan.