ARTSEN-SPECIALISTEN IN OPLEIDING KRIJGEN VERTEGENWOORDIGING IN DE NATIONALE PARITAIRE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENHUIZEN

Geplaatst op 14 december, 2021 om 17:50

De Kamercommissie Gezondheid heeft vandaag unaniem het wetsvoorstel aangenomen dat artsen-specialisten in opleidingen en universitaire ziekenhuizen een vertegenwoordiging geeft in de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen. Fractieleider Maggie De Block is een van de mede-indieners.

 

Maggie De Block : “Het is een goede zaak dat de artsen-specialisten nu specifiek vertegenwoordigd zullen zijn in de Nationale Paritaire Commissie. Tot op vandaag waren zij dat eerder onrechtstreeks omdat de ASO’s deel uitmaken van de bank van de artsen. Hetzelfde geldt trouwens voor de universitaire ziekenhuizen, die tot nu deel uitmaken van de bank van de beheerders. Deze uitbreiding van de samenstelling garandeert aan beide groepen te allen tijde een plaats aan de onderhandelingstafel. Voor wat het statuut van de artsen-specialisten in opleiding betreft, is dit een eerste stap in het uitwerken van een degelijk sociaal statuut. Het werk is nog niet af, maar dit is alvast een begin !”

Daarnaast maakt het wetsvoorstel ook mogelijk dat de uren die de artsen-specialisten in opleiding gewerkt hebben op de COVID-afdeling, gelijk kan gesteld worden voor hun stage.

Maggie De Block : “De huidige sanitaire crisis heeft een grote invloed gehad op de opleiding van de specialisten.  Tijdens de covid-crisis werden zij immers massaal ingezet om de patiënten op te vangen, testen af te nemen of te helpen op diensten waar zij normaal niet werken. Talrijke artsen in opleiding werden ingeschakeld in andere diensten dan deze vermeld in hun stageplan om de gevolgen van de epidemie op te vangen. Als toenmalige minister heb ik toen een KB uitgevaardigd om deze gepresteerde uren te laten meetellen. Deze maatregel wordt nu door het nieuwe wetsvoorstel verlengd tot 30 september 2022.”

Het wetsvoorstel zal vermoedelijk op donderdag 17 december aan de voltallige Kamer voorgelegd worden.