Artsenkrant, Orde!

Geplaatst op 15 december, 2017 om 00:00

Maggie De Block bereidt een hervorming van de Orde der artsen voor. Dat is een primeur. Toch in de zin dat het de eerste keer is dat de uitvoerende macht, een minister in functie, zijn tanden zet in de taaie oude tante. […] Zeker is dat dit wetsontwerp elementen bevat die we enkel kunnen toejuichen. Absoluut onverdedigbaar anno 2017 is dat patiënten nog steeds ‘quantité négligeable’ zijn. Openheid, patiënten die gehoord worden… het is niet meer dan normaal. Een facelift voor de tuchtorganen was eveneens broodnodig. Eerste en tweede aanleg, de mogelijkheid voor de klager – of het nu een arts dan wel een patiënt is – om in beroep te gaan: prima. En uiteraard is het positief dat patiëntenorganisaties deel zouden uitmaken van de nieuw samen te stellen federale raad. Pag. 2, Geert Verrijken