Asbestfonds: 150.000 euro voor een preventiecampagne vanaf 2018

Geplaatst op 27 april, 2018 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Denis Ducarme, minister van KMO’s en zelfstandigen investeren 150.000 euro in een asbestblootstellingspreventiecampagne.

Het Federaal Agentschap voor de Arbeidsrisico’s (Fedris) en het Veiligheidsfonds voor de Bouwwerknemers (Constructiv) organiseren deze campagne van september 2018 tot eind augustus 2019. Constructiv zal ook 150.000€ bijdragen aan het project.

Maggie Block: Sinds 2007 heeft het Fonds van het Asbest (AFA) bijna 250 nieuwe asbestslachtoffers elk jaar erkend. Daarom moeten we samenwerken met de actoren in het veld om de preventie in het veld te verbeteren. De samenwerking tussen Fedris en Constructiv is daar een goed voorbeeld van. We richten ons tot alle werknemers in de bouwsector, of ze nu werknemer of zelfstandige zijn, al actief of nog in opleiding, maar ook tot particuliere “klusjesmannen”.

De acties zullen erop gericht zijn hen bewust te maken van de gevaren van asbest en hen de juiste maatregelen te leren nemen om deze te identificeren, met name door gebruik te maken van vakmensen.

Minister Ducarme: ” Met de volgende lancering van deze preventiecampagne kunnen de vele zelfstandigen die actief zijn op het terrein, in het bijzonder in de bouwsector, de juiste reflexen aannemen en ook zelf bijdragen tot de bescherming van hun gezondheid. Door alle vakmensen te informeren die mogelijk met asbest in aanraking komen tijdens hun beroepsactiviteiten verhogen we ongetwijfeld hun kansen om gezond te blijven, want gezondheid is alles.”

Het koninklijk besluit tot toekenning van deze financiering is vandaag goedgekeurd door de Ministerraad.

Het asbestfonds

Het Asbestfonds (AFA) is in 2007 opgericht in het kader van het Fonds voor beroepsziekten om slachtoffers van asbest schadeloos te stellen. Het fonds wordt voornamelijk gefinancierd door werkgeversbijdragen en staatsmiddelen.

De financiering van het asbestfonds is in 2017 hervormd om beter aan de reële behoeften te voldoen. Sindsdien heeft het Fonds een nieuwe opdracht gekregen: de financiering van preventieprojecten of academische studies in verband met asbest.  De ministers De Block en Ducarme hebben in dit kader een budget van 650.000 euro toegewezen