Asbestfonds: snellere en extra vergoeding slachtoffers

Geplaatst op 03 april, 2019 om 17:17

Een brede meerderheid werd vandaag in de Kamer gevormd om de werking van het Asbestfonds te verbeteren. Het gaat over concrete verbeteringen voor de slachtoffers. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, verheugt zich dat een akkoord over de politieke grenzen heen werd gevonden.

“Binnen de Kamer werd een brede meerderheid gevonden om de werking van het Asbestfonds te verbeteren. Dat is het parlement op zijn best en uitstekend nieuws voor alle slachtoffers”, legt minister De Block uit. Ze bedankt de Open Vld, MR, CD&V, N-VA, PS, Ecolo, cdH en sp.a, die het voorstel in de commissie vandaag steunden.

De volgende verbeteringen aan de werking van het fonds worden gebracht:

  • De slachtoffers kregen tot nu toe een tussenkomst enkel vanaf de datum van hun aanvraag. Vanaf nu zullen ze deze tussenkomst krijgen vanaf de diagnose, met een maximum van 120 dagen tussen de diagnose en de aanvraag;
  • De lijst van de ziektes die in aanmerking komen is aangevuld met longkanker en larynxkanker onder dezelfde voorwaarden als voor beroepsziektes. Tot nu toe waren enkel mesothelioom en asbestose betrokken;
  • Voor de ergste slachtoffers (met mesothelioom) wordt een nieuwe en bijkomende unieke tussenkomst van 10.000 euro voorzien;
  • Zoals het reeds voor beroepsziektes bestaat wordt er nu ook voor asbestslachtoffers een tussenkomst voor begravingskosten voorzien. Het gaat over een geïndexeerd forfaitair bedrag van 1.000 euro;
  • Naast preventie wordt ook de begeleiding van de slachtoffers toegevoegd aan de opdrachten van het fonds;
  • Tenslotte zal de verjaringstermijn tot vijf jaar na de diagnose lopen voor de slachtoffers die geen beroep willen doen op het Asbestfonds en zich tot justitie richten. Het burgerlijk wetboek voorziet een verjaring twintig jaar na de feiten. Asbestziektes worden pas later gediagnosticeerd, dus verdween die mogelijkheid de facto voor de slachtoffers.

 

“Het Asbestfonds werd in 2007 opgericht om de mensen die lijden aan een asbestziekte beter te beschermen en zo snel mogelijk te vergoeden, zonder zware gerechtelijke procedure”, legt minister De Block uit, die mee aan de basis lag van het fonds.

Sinds zijn oprichting heeft het Asbestfonds reeds 2.669 mensen geholpen voor een totaal budget van 108.122.868 euro. Recent nog besliste de regering om het fonds te versterken. Zo maakte ze nog onder andere 650.000 euro voor een nieuwe preventieopdracht. Concreet zal in 2019 een sensibiliseringscampagne gevoerd worden, gericht op bedrijven en gezondheidsberoepen.