“Asbestfonds vergoedt slachtoffers snel en spaart hen van jarenlange juridische strijd”

Geplaatst op 18 maart, 2019 om 12:12

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block reageert verbaasd op de felle uithaal en insinuaties van N-VA Kamerlid Valerie Van Peel. Volgens de minister, die mee aan de basis lag van de oprichting, is het Asbestfonds er net gekomen om de slachtoffers beter te beschermen en zo snel mogelijk te vergoeden.

“Asbestose is een verschrikkelijke ziekte. Als dokter, parlementslid en minister heeft deze zaak me altijd nauw aan het hart gelegen. We hebben altijd gezocht naar de best mogelijke manier om de slachtoffers te helpen en te beschermen. Daarom hebben we destijds het Asbestfonds opgericht. Ik zal dit fonds dan ook vurig blijven verdedigen”, aldus Maggie De Block.

Het Asbestfonds komt tussenbeide voor asbestose en mesothelioom. Sinds haar oprichting in 2007 tot 2017 heeft het Asbestfonds al 2.669 asbestslachtoffers erkend voor een totaal budget van 108.122.868 euro.

“Dit fonds werkt efficiënt. De slachtoffers worden snel vergoed en blijven gespaard van een jarenlange juridische en adminstratieve strijd zonder garantie op een degelijke schadevergoeding omdat de bewijsvoering niet gemakkelijk is. Daarbij komt nog dat veel van de nalatige bedrijven van destijds nu niet meer bestaan. Voor het fonds ligt de vereiste bewijslast ook relatief laag. Slachtoffers kunnen dus via dit fonds zeker en snel worden vergoed. Dat is het belangrijkste. Bovendien behouden ze, indien ze geen beroep doen op het Asbestfonds, de mogelijkheid om een schadevergoeding burgerrechterlijk af te dwingen.”

Het stelsel van burgerrechtelijke immuniteit is ingegeven om conflictueuze situaties binnen een onderneming te vermijden die ontstaan wanneer een slachtoffer een proces voert tegen zijn werkgever of collega’s. Het stelsel heeft dus zijn waarde om de sociale vrede en de arbeidsverhoudingen in de ondernemingen te bewaren. “In de regering Michel I werd dit principe ook gesteund door N-VA. Ik ben dan ook verbaasd door deze plotse uithaal”, zegt De Block.

De minister verwijst tot slot nog naar regeringsbeslissingen om het fonds te versterken. “Zo werd er recent nog 150.000 euro vrijgemaakt voor het fonds voor een sensibiliseringscampagne rond asbest in bedrijven. Uiteraard blijven we open staan voor verbeteringen in de toekomst. We blijven zoeken naar de best mogelijke manier om de slachtoffers te helpen.”