Begroting Gezondheidszorg 2019 goedgekeurd door Algemene Raad RIZIV

Geplaatst op 16 oktober, 2018 om 10:20

Naast de reeds voorziene budgetten maakt de regering in 2019 ook nieuwe budgetten vrij voor de gezondheidszorg.

Vergoeding van diëtistensessies voor kinderen met overgewicht

Overgewicht en obesitas zijn twee zeer belangrijke problemen op het vlak van de volksgezondheid. Zowel op Europees als op mondiaal niveau neemt het aantal mensen met overgewicht en obesitas toe en bereikt het alarmerende proporties. Overgewicht en obesitas zijn de oorzaak van veel gezondheidsproblemen, zoals de ontwikkeling van chronische ziekten, spierziekten en bepaalde kankers.

Kinderobesitas verhoogt het risico op obesitas, vroegtijdige dood en functionele beperkingen op volwassen leeftijd. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ingrijpen in de voeding van kinderen kan leiden tot aanzienlijk gewichtsverlies en dus tot een vermindering van het risico.

Minister De Block heeft daarom besloten om 5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de terugbetaling van dieetverstrekkingen bij de diëtist na doorverwijzing door de huisarts.

Kinderen met obesitas hebben binnenkort recht op een vergoeding voor 6 sessies van minstens 30 minuten wat overeenkomt met een behandelingsperiode van 6 maanden.

De kinderen en hun ouders hoeven niet langer meer via gespecialiseerde centra te gaan. Het doel van deze wijziging is dan ook om de drempel voor een bezoeken aan de diëtist te verlagen.

Ongeveer 75.000 jonge patiënten zouden van deze maatregel kunnen profiteren.

Geestelijke gezondheidszorg: meer mobiele teams

In het kader van de begroting 2019 heeft minister De Block 1,4 miljoen euro gereserveerd voor de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Dankzij deze extra middelen kunnen minstens acht extra mobiele teams worden opgericht (momenteel bestaan er 45).

Daarnaast zullen patiënten van de mobiele teams voortaan ook geregistreerd worden. Dat stelt de overheid in staat om informatie verzamelen over de verschillende vormen van zorg (ziekenhuisopnames, externe raadplegingen, geneesmiddelengebruik) om zo de patiëntenzorg verder te verbeteren.

Aanvullende financiering voor eHealth-projecten

De overheid stelt 2,2 miljoen euro ter beschikking voor de financiering van verschillende projecten binnen eHealth.

Minister De Block wil de mobiele toepassingen van mHealth een plaats geven in de reguliere gezondheidszorg. Om de kwaliteit en de veiligheid van de patiënt te garanderen, is gekozen voor een validatie-piramide.

Op het tweede niveau van deze piramide moeten de toepassingen interoperabel zijn met alle relevante met alle relevante eHealth-basisdiensten en federale ‘Diensten met Toegevoegde Waarde’ zoals bijvoorbeeld Recip-e.

Om bedrijven in staat te stellen deze interoperabiliteit te testen, stelt de minister van Volksgezondheid 300.000 euro ter beschikking voor de financiering van de testcentra voor eHealth.