Belangrijke stap voor meer handen aan het bed van de patiënt

Geplaatst op 29 september, 2020 om 10:36

De ministerraad kende vandaag een bedrag van 52,9 miljoen euro toe aan de sociale maribel voor de versterking van de thuisverpleging en bijkomende opleidingsmogelijkheden tot verpleeg- of zorgkundigen. De investering kadert in het zogenaamde Zorgpersoneelfonds, dat vanaf 2020 voorziet in 402 miljoen euro extra per jaar.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid:
“Met deze investering willen we onze mensen in de zorg de broodnodige extra zuurstof geven en de aantrekkelijkheid van de sector verhogen.”

Opleidingen

Het budget wordt verdeeld over de publieke en de private federale gezondheidszorginstellingen. 35,4 miljoen euro daarvan gaat naar extra opleidingsmogelijkheden, nu nog enkel voor de werknemers binnen de zorg, en in overleg met de sociale partners binnenkort ook voor mensen uit andere sectoren die de overstap willen maken naar een job in de zorg.

Minister De Block: “De zorg kan alle gemotiveerde mensen gebruiken. Daarom zorgen we dat mensen hun loopbaan kunnen heroriënteren naar een job in de zorg, zonder dat ze daar financieel voor moeten inleveren. Én we bieden mensen die al aan de slag zijn in de zorg meer kansen om zich bij te scholen.”

Thuisverpleegkundigen

Daarnaast gaat 17,5 miljoen euro naar de thuisverpleegkundigen. De Block: “In de eerste fase gaat het om thuisverpleegkundigen in loondienst. De volgende stap is een uitbreiding naar zelfstandige thuisverpleegkundigen, want ook zij verdienen de extra ondersteuning. We zijn daar op dit moment over in overleg met het Riziv en de sector.”

Zorgpersoneelfonds: meer zuurstof voor zorgpersoneel, betere zorg voor patiënten

Het wetsvoorstel voor de oprichting van een Zorgpersoneelfonds werd eind 2019 goedgekeurd. De extra middelen in het fonds dienen om het personeel in de zorgsector beter te ondersteunen. Dat moet ook de aantrekkelijkheid van de sector helpen verbeteren en er zo voor zorgen dat meer mensen voor een job in de zorg kiezen. “Hoe meer goede, gemotiveerde mensen er aan de slag zijn in de zorg, hoe beter voor de patiënt”, aldus minister De Block.

In het totaal gaat het over een investering van 402 miljoen euro extra per jaar. Een deel van de middelen wordt dit jaar toegekend via de sociale Maribel (zowel die voor de private als die voor de publieke sector). Van de 35,4 miljoen euro voor opleidingen gaat 21, 5 naar de private en 13,9 naar de publieke sector. Van de 17,5 miljoen euro voor de thuisverpleegkunde gaat 17,1 miljoen naar de private en 0,4 miljoen euro naar de publieke sector.

Momenteel leggen de overheid en de sector de laatste hand aan de besteding van de overige middelen uit het Fonds. 301 miljoen daarvan zal gaan naar extra personeel voor de ziekenhuizen, 48 miljoen naar extra zuurstof voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen.