Belg Hans Kluge wordt directeur Europa bij Wereldgezondheidsorganisatie

Geplaatst op 17 september, 2019 om 10:13

Onze landgenoot dr. Hans Kluge is zopas verkozen als nieuwe directeur van het Regionaal Bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie voor Europa, kortweg WHO/Europe. Samen met de gezondheidsministers van de 53 lidstaten zal hij zich de komende vijf jaar inzetten voor de gezondheid van burgers in de Europese regio.

Dr. Hans Kluge: “Ik ben zeer vereerd met deze verkiezing. De komende vijf jaar zal ik me met hart en ziel inzetten voor het recht op gezondheid en een goede gezondheidszorg voor alle burgers in de regio.”

Met WHO/Europe zal dr. Kluge nationale overheden ondersteunen bij de ontwikkeling van een doeltreffend, duurzaam gezondheidszorgbeleid. De uitdagingen zijn velerlei. Zo zijn er steeds meer burgers met één of meerdere chronische aandoeningen. Het aantal mensen dat te kampen heeft met psychische problemen neemt toe. Luchtvervuiling is verantwoordelijk voor heel wat (vaak ernstige) gezondheidsklachten. Het aantal mensen dat zich laat vaccineren neemt af. Het verkeerd gebruik van antibiotica werkt antibioticaresistentie in de hand. Enzovoort.

Ook organisatorisch zijn er belangrijke kwesties die vaak een “grensoverschrijdende” aanpak vragen. Heel wat landen kampen bijvoorbeeld met een tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel. Een ander heet hangijzer zijn de stijgende uitgaven voor geneesmiddelen.

Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid: “Het is een hele eer voor België dat er met dr. Hans Kluge een landgenoot aan het hoofd van WHO/Europe komt te staan. Veel uitdagingen in de zorg stoppen niet aan de landsgrenzen maar vragen net een internationale aanpak. Een instantie als WHO/Europe speelt daar een belangrijke rol bij: ze kan helpen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en tot oplossingen te komen die je als individueel land niet voor elkaar kan krijgen.”

“Excellent” assessment

Dr. Hans Kluge

Dr. Hans Kluge (rechts) was de enige van de zes kandidaat-directeurs die de vier officiële talen van WHO/Europe machtig is – Frans, Engels, Duits, Russisch – naast Nederlands als zijn moedertaal. Hij kwam ook als beste kandidaat uit de assessments, met “excellent” als beoordeling. Voor zijn verkiezingscampagne kreeg hij de steun van de FOD Buitenlandse zaken, de FOD Volksgezondheid, het Riziv en de bevoegde ministers Didier Reynders en Maggie De Block. Dr. Kluge volgt de Hongaarse Zsuzsanna Jakab op, die sinds 1 februari 2010 directeur van WHO/Europe was.

Eerder werkte dr. Kluge als huisarts in België. Hij was ook actief bij Artsen Zonder Grenzen, in Somalië en Liberia en binnen het Siberische gevangenissysteem. De afgelopen tien jaar was hij directeur van het departement gezondheidssystemen bij WHO/Europe.

53 landen

De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie telt 53 landen: de 28 EU-lidstaten (het VK meegerekend) aangevuld met de Centraal- en Oost-Europese landen zoals Rusland en Turkije