België en Wereldgezondheidsorganisatie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Geplaatst op 21 november, 2016 om 00:00

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, en Zsuzsanna Jakab, directeur van het Regionaal Bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie voor Europa, hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst tussen België en de WGO ondertekend. Minister De Block tekende de Country Cooperation Strategy in naam van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking, was eveneens aanwezig bij de ondertekening.

Het is de eerste keer dat België en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een Country Cooperation Strategy (CCS) afsluiten. Via deze samenwerkingsovereenkomst engageren beide partijen zich om gedurende een periode van zes jaar samen te werken op enkele grote beleidsdomeinen. In het totaal zijn er vijf prioritaire domeinen afgebakend, met per domein een aantal specifieke aandachtspunten:

 

  1. centrale positie van de patiënt en ontwikkeling van de capaciteit inzake volksgezondheid

bijv. verzekeren van kwaliteit van en toegang tot geneesmiddelen in ontwikkelingslanden; werken met nationale gezondheidsdoelstellingen

  1. niet-overdraagbare ziektes

bijv. promotie van gezonde levensstijl

  1. versterking van preventie en beheer van gezondheidscrisissen

bijv. beleid rond verantwoord antibioticagebruik en antibioticaresistentie

  1. leefmilieu en gezondheid

bijv. aanpak van probleem van luchtvervuiling

  1. overdraagbare ziektes

bijv. samenwerking rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

 

De beleidsdomeinen zijn bepaald in onderling overleg tussen de Wereldgezondheidsorganisatie en ons land. Voor België waren zowel de verschillende ministers van Volksgezondheid van het federale en van het deelstaatniveau (vertegenwoordigd via de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid) als de minister van Ontwikkelingssamenwerking daarbij betrokken.

België is een van de eerste West-Europese landen die een dergelijke overeenkomst ondertekent met de WGO. In het verleden verliep de samenwerking tussen ons land en de WGO via Biennial Collaborative Agreements. De focus lag daarbij op de bijdrage van ons land aan de WGO. Dit is de eerste keer dat beide partijen een strategische agenda vastleggen voor gezamenlijke werkzaamheden.

Duurzaam partnerschap

De WGO is één van de 15 partnerorganisaties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In september van dit jaar ondertekenden Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking, en Margaret Chan, directeur-generaal van de WGO, een overeenkomst om dat partnerschap te herbevestigen en de samenwerking voor de komende jaren te kaderen.

De WGO en ons land delen gemeenschappelijke waarden en benaderingen om de objectieven van de Agenda 2030 op het vlak van gezondheid te verwezenlijken. Het gaat onder andere over het belang van het recht op gezondheidszorg, seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, geïntegreerde gezondheidszorgsystemen en de toegang tot kwaliteitsvolle essentiële geneesmiddelen, de aandacht voor de meest kwetsbaren en de multisectoriële aanpak van de socio-economische determinanten van de gezondheid. België steunde de WGO tussen 2011 en 2015 met jaarlijkse bijdragen van 9 tot 15 miljoen euro. In 2017 wordt een meerjarenfinanciering vastgelegd.