België krijgt goed ‘sociaal rapport’ van Europa

Geplaatst op 07 december, 2017 om 00:00

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft vandaag deelgenomen aan de Europese Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO). De ministers vergaderden over de Europese pijler van sociale rechten, België behoort bij de beste leerlingen.

Maggie De Block: “Ik ben blij dat we als land vandaag een goede score kregen, we behoren tot de beste leerlingen. Dit is een waardering voor ons beleid”
Tijdens de Top van Gotenburg in november 2017 zijn de lidstaten akkoord gegaan met het creëren van een Europese pijler van sociale rechten. Die bestaat uit 3 luiken: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en inclusie.
Dit document is leidinggevend voor het sociaal beleid doorheen de Europese lidstaten. Zo wordt er beoogd dat iedere Europese burger van de beste sociale rechten kan genieten. Dit document wordt ook vervolledigd met een scorebord om de sociale convergentie te meten. Ieder land krijgt zo een duidelijk beeld van zijn uitdagingen. In een eerste evaluatie van de pijler blijkt dat België al bij de beste leerlingen behoort. Zo doen we het beter dan gemiddeld als het gaat over de aanpak van inkomensongelijkheid en over de impact van sociale transfers op armoede. We zijn bij de beste wat betreft actief arbeidsmarkbeleid door onder meer het beleid van flexi-jobs en het aanmoedigen van eerste aanwervingen door de verlaging van de werkgeversbijdragen.

Maggie De Block: “We moeten het accent leggen op een sociaal beschermingsbeleid dat mensen vanop jonge leeftijd ondersteunt doorheen hun ganse leven. Het is ook belangrijk om burgers te stimuleren tot actieve deelname aan de arbeidsmarkt en aan de samenleving. De Belgische regering maakt hier werk van, onder meer via het beleid gericht op de re-integratie van langdurig zieken in de arbeidsmarkt.”
Voor België stipt de commissie aan dat we sterker moeten inzetten op de genderkloof op de arbeidsmarkt en op de werkzaamheidsgraad in het algemeen. Daarom heeft de regering bijvoorbeeld de taxshift ingevoerd, die sinds vorig jaar al 53.000 nieuwe banen heeft opgeleverd.
De Belgische regering zal zich blijven inzetten voor sociale convergentie, in eigen land en in Europa. Elke burger verdient een goede sociale bescherming.