België pleit voor een betere toegang tot “essential medicines”

Geplaatst op 19 april, 2016 om 00:00

Voor het eerst in 18 jaar buigt  de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zich over het werelddrugprobleem, van 19 tot en met 21 april 2016 in New York. Staatshoofden, regeringsleiders, ministers, experten en ngo’s zullen een bilan opmaken van het internationale drugsbeleid en debatteren over de toekomstige oriëntatie. België neemt deel aan deze uitzonderlijke samenkomst en ondersteunt een project in de Democratische Republiek Congo dat een betere toegang tot essentiële pijnmedicatie wil garanderen.

Eén van de tekortkomingen van het internationale drugsbeleid is zonder twijfel de ontoereikende toegang tot essentiële geneesmiddelen die onder het controleregime van de VN-drugsverdragen vallen.  Het betreft onder meer morfine en codeïne, middelen die vaak onontbeerlijk zijn om pijnbestrijding te verzekeren in het kader van de behandeling van kanker of het toedienen van palliatieve zorgen. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “ Ongeveer 75% van de wereldbevolking – of 5,5 miljard mensen – heeft weinig of geen toegang tot deze medicijnen; dat is onaanvaardbaar. Dit heeft schrijnende gevolgen voor de pijnbestrijding in grote delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Als land moeten we deze kwestie blijven aankaarten op internationaal niveau.”

Democratische Republiek Congo. 

Ons land wacht echter niet op de UN General Assembly Special Session (UNGASS) om actie te ondernemen: Volksgezondheid heeft beslist om 100.000 euro te investeren in een project in de Democratische Republiek Congo. Met de ondersteuning van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), de WGO, de Union for International Cancer Control (UICC) en de International Narcotics Control Board (INCB) wil dit initiatief, in overleg en samenwerking met de DRC, het wettelijk kader verbeteren en onder anderen dokters en apothekers beter opleiden. Het engagement van België luit nauw aan bij de aandacht voor de gezondheidssector in partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en bij het thema van toegang tot kwalitatieve geneesmiddelen. De Belgische ambassade in Kinshasa zal betrokken worden bij de opvolging van het project, wat ook de duurzaamheid ervan ten goede moet komen.

Toegang tot « essential medicines »

Tijdens de onderhandelingen in Wenen over de politieke verklaring (het UNGASS Outcome document)die op 19 april aangenomen zal worden, heeft België het voortouw genomen om de problematiek van “essential medicines” hoog op de agenda te zetten. In het UNGASS-document wordt nu expliciet de ambitie uitgesproken voor een betere toegang tot “gecontroleerde geneesmiddelen” in lage en middeninkomenslanden. Op 20 april organiseert België samen met Australië, Noorwegen, Panama en de internationale organisaties UNODC, WGO, UICC en INCB een high-level event in New York over deze problematiek.

Belgische vertegenwoordiging op de UNGASS

België wordt op UNGASS vertegenwoordigd door onze nationale drugcoördinator, Prof. Dr. Brice De Ruyver, door onze permanente vertegenwoordigingen bij de VN uit Wenen en New York en door experten van de FOD Volksgezondheid en FOD Justitie. Onze delegatie zal tal van bilaterale contacten hebben met vertegenwoordigers van andere landen, ngo’s zoals Human Rights Watch en internationale organisaties zoals het UNODC, de WGO en UNAIDS. UNGASS wil een niet mis te verstane boodschap sturen naar de wereldgemeenschap dat de gebrekkige toegang tot pijnmedicatie in de 21ste eeuw niet aanvaardbaar is. Voor meer informatie over UNGASS : http://www.unodc.org/ungass2016/