België solidair met Griekenland

Geplaatst op 11 september, 2020 om 13:36

Naar aanleiding van de brand op het eiland Lesbos zal België ondersteuning aan Griekenland bieden, zowel op vlak van medische ondersteuning als voor de opvang van een aantal asielzoekers. Ons land zal bekijken hoe onze hulp afgestemd kan worden op de Griekse behoeften.

Maggie De Block (Open Vld), minister van Asiel en Migratie: “De situatie is ernstig. Ook al doen we al veel meer dan de meeste lidstaten, België wil zich opnieuw solidair tonen met Griekenland. Ons land blijft echter pleiten voor een duurzame oplossing op Europees niveau.

Concreet moet Griekenland nu zijn concrete opvangbehoefte in kaart brengen. In functie van de voorgestelde doelgroepen zullen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. Daarin moet de Europese Unie een coördinerende rol spelen.

België pleit al lang voor structurele solidariteitsmechanismen waarbij een lidstaat die (tijdelijk) geconfronteerd is met een bijzondere druk, een beroep kan doen op de hulp van de andere lidstaten. Ad-hocoplossingen, crisis na crisis, zijn een pleister op een houten been. Ons land doet op dit moment al veel meer dan de meeste lidstaten. Alleen Griekenland doet bijvoorbeeld proportioneel meer dan België wat betreft de opvang van niet-begeleide minderjarigen. Elke lidstaat zou eerlijk moeten bijdragen aan de gezamenlijke inspanning, in functie van zijn grootte en zijn draagkracht. Daarvoor moet een duidelijk overzicht komen van welke inspanning elke lidstaat doet.